La Concia appartementen in Toscane
Algemene voorwaarden


1. Toepassing algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten en diensten van La Concia, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. Reserveren
- De Huurder kan schriftelijk reserveren (e-mail). La Concia stuurt na de reservering een reserveringsbevestiging, gegevens over de betaling staan op deze reserveringsbevestiging.
- Deze manier van reserveren is voor beide partijen rechtsgeldig.

3. Annulering door huurder
Annulering door de huurder dient per e-mail te worden doorgegeven aan La Concia. Na ontvangst stuurt La Concia u een bevestiging van de annulering. Bij annulering is de huurder de volgende bedragen verschuldigd:
- Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de totale huursom verschuldigd.
- Bij annulering van 8 weken tot 4 weken voor aanvang is 75% van de totale huursom verschuldigd.
- Bij annulering in de laatste 4 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder het volledige bedrag verschuldigd.
- In alle gevallen worden 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.
Geannuleerde reserveringen kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij er toestemming is van La Concia.

4. Annulering door verhuurder
- Indien door omstandigheden La Concia genoodzaakt is tot annulering van het gehuurde, zal La Concia huurder hiervan direct op de hoogte brengen en, indien mogelijk, een alternatief aanbieden.
- Bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van het alternatief door huurder, zal La Concia het gehele door de huurder reeds betaalde bedrag terug storten. Huurder heeft geen ander recht dan het terug vorderen van dit bedrag.

La Concia adviseert elke huurder een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering kan de huurder aanspraak maken op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke huursom, mits de reden van annulering valt binnen het dekkingsgebied van de verzekering.

5. Aansprakelijkheid van de huurder
- Tijdens het verblijf bij La Concia is huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde appartement/huisje en inrichting en alle hierbij behorende zaken.
- Beschadiging of vermissing van roerende of onroerende zaken van La Concia dienen door huurder meteen te worden gemeld.
- Huurder zal schade, veroorzaakt door zijn toedoen of het toedoen van zijn reisgenoten en/of huisdieren direct en geheel vergoeden aan verhuurder.

6. Aansprakelijkheid van de verhuurder
- La Concia is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, ongevallen, verlies, diefstal, schade of letsel op welke manier die ook is ontstaan, berokkend aan huurder of veroorzaakt door andere huurders. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en reisverzekering voor deze situaties.
- Gebruik van faciliteiten en eigen terrein van La Concia is voor eigen risico van de huurder.

7. Roken is in de gastenverblijven verboden.